Побудова схеми життєвого циклу проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання

Ескіз

Дата

2018

Автори

Попов, Станіслав Олегович
Попрожук, Олена Олегівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Побудовано схеми життєвого циклу проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання на основі аналізу обсягу ресурсного забезпечення. Проаналізовано характерні особливості проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання. На основі проведеного аналізу, враховуючи специфічність діяльності у сфері ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання, визначено основні етапи життєвого циклу означених проектів та побудовано схему життєвого циклу проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання. На базі обґрунтування виділення етапів життєвого циклу вказаних проектів доведено доцільність застосування проектноорієнтованого поопераційного підходу до планування проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання та обґрунтовано важливу роль ресурсного планування у життєвому циклі означених проектів.

Опис

Ключові слова

проект, управління проектами, проекти ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання, життєвий цикл, ресурсне планування, поопераційний підхід

Бібліографічний опис

Попов С. О. Побудова схеми життєвого циклу проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання / С. О. Попов, О. О. Попрожук // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 35. – С. 54 – 60 . - Бібліогр. : 14 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset