Побудова схеми життєвого циклу проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання

Ескіз недоступний
Файли
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Побудовано схеми життєвого циклу проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання на основі аналізу обсягу ресурсного забезпечення. Проаналізовано характерні особливості проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання. На основі проведеного аналізу, враховуючи специфічність діяльності у сфері ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання, визначено основні етапи життєвого циклу означених проектів та побудовано схему життєвого циклу проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання. На базі обґрунтування виділення етапів життєвого циклу вказаних проектів доведено доцільність застосування проектноорієнтованого поопераційного підходу до планування проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання та обґрунтовано важливу роль ресурсного планування у життєвому циклі означених проектів.
Опис
Ключові слова
проект, управління проектами, проекти ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання, життєвий цикл, ресурсне планування, поопераційний підхід
Бібліографічний опис
Попов С. О. Побудова схеми життєвого циклу проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання / С. О. Попов, О. О. Попрожук // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 35. – С. 54 – 60 . - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання