Інформаційна технологія управління проектами на базі ERPP (Enterprise Resources Planning In Project) та APE (Administrated Projects of the Enterprise) систем

Ескіз

Дата

2010

Автори

Тесля, Ю. М.
Білощицький, А. О.
Тесля, Н. Ю.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто особливості створення інформаційних технологій на проектно-орієнтованих підприємствах. Показано неповноту формальних засобів управління проектами в умовах матричної організації управління проектами і підприємствами. Запропоновано структуру інформаційних систем управління ресурсами проектів та адміністрування проектів підприємств.

Опис

Ключові слова

управління проектами, інформаційні технології, програмні засоби, кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Тесля Ю. М. Інформаційна технологія управління проектами на базі ERPP (Enterprise Resources Planning In Project) та APE (Administrated Projects of the Enterprise) систем / Ю. М. Тесля, А. О. Білощицький, Н. Ю. Тесля // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2010. – № 1. – С. 16 - 20. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced