Інформаційна технологія управління проектами на базі ERPP (Enterprise Resources Planning In Project) та APE (Administrated Projects of the Enterprise) систем

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто особливості створення інформаційних технологій на проектно-орієнтованих підприємствах. Показано неповноту формальних засобів управління проектами в умовах матричної організації управління проектами і підприємствами. Запропоновано структуру інформаційних систем управління ресурсами проектів та адміністрування проектів підприємств.
Опис
Ключові слова
управління проектами, інформаційні технології, програмні засоби, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Тесля Ю. М. Інформаційна технологія управління проектами на базі ERPP (Enterprise Resources Planning In Project) та APE (Administrated Projects of the Enterprise) систем / Ю. М. Тесля, А. О. Білощицький, Н. Ю. Тесля // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2010. – № 1. – С. 16 - 20. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання