Концептуальна модель управління людським капіталом у виробничiй it-організації на платформі нечітких множин

Ескіз

Дата

2017

Автори

Крамський, Сергiй Олександрович
Руднiченко, Микола Дмитрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто концептуальну модель оцінки компетентнісних навичок претендентів при формуванні виробничого складу корпоративної IT-організації з використанням нечітких множин. Проведено аналіз існуючих проблем підбору трудового персоналу в організаціях, діяльність яких пов'язана з розробкою програмного забезпечення різного спрямування. Описано характерні психотипи співробітників інжинірингових IT-організацій. Детально вивчено їх взаємодію при використанні узагальненого методу активізації творчої діяльності людського капіталу проекту. Наведено типологічний склад ролей, посад у сучасних IT-організаціях з рекомендованими соціонічними, технічними, організаційними типами для кожного виконавця. Розроблено нечітку модель оцінки компетентнісних навичок здобувача на роль, посаду у IT-організацію. Наведено базiси нечітких продукцій і тривимірна візуалізація залежностей вихідної змінної від вхідних даних розробленої нечіткої моделі.

Опис

Ключові слова

оцінка компетентнісних навичок, підбір персоналу, IT-організація, нечіткі множини, нечітка модель

Бібліографічний опис

Крамський С. О. Концептуальна модель управління людським капіталом у виробничiй IT-організації на платформі нечітких множин / С. О. Крамський, М. Д. Руднiченко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 32. – С. 32-41. - Бібліогр. : 20 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset