Концептуальна модель управління людським капіталом у виробничiй it-організації на платформі нечітких множин

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто концептуальну модель оцінки компетентнісних навичок претендентів при формуванні виробничого складу корпоративної IT-організації з використанням нечітких множин. Проведено аналіз існуючих проблем підбору трудового персоналу в організаціях, діяльність яких пов'язана з розробкою програмного забезпечення різного спрямування. Описано характерні психотипи співробітників інжинірингових IT-організацій. Детально вивчено їх взаємодію при використанні узагальненого методу активізації творчої діяльності людського капіталу проекту. Наведено типологічний склад ролей, посад у сучасних IT-організаціях з рекомендованими соціонічними, технічними, організаційними типами для кожного виконавця. Розроблено нечітку модель оцінки компетентнісних навичок здобувача на роль, посаду у IT-організацію. Наведено базiси нечітких продукцій і тривимірна візуалізація залежностей вихідної змінної від вхідних даних розробленої нечіткої моделі.
Опис
Ключові слова
оцінка компетентнісних навичок, підбір персоналу, IT-організація, нечіткі множини, нечітка модель
Бібліографічний опис
Крамський С. О. Концептуальна модель управління людським капіталом у виробничiй IT-організації на платформі нечітких множин / С. О. Крамський, М. Д. Руднiченко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 32. – С. 32-41. - Бібліогр. : 20 назв.
Зібрання