Напружений стан приопорних зон балок з клеєної деревини

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2019
Автори
Михайловський, Денис Віталійович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Забезпечення міцності за макси- мальними окремими напруженнями (нормаль- ними вздовж волокон σх, поперек волокон σу та сколюючих ) в конструкціях з клеєної дереви- ни, без врахування складного напруженого стану, не дає достатнього забезпечення міцнос- ті, і часто призводить до появи тріщин. Це пи- тання потребує ретельного вивчення і введення в норми проектування обов’язкових перевірок складного напруженого стану клеєної деревини з конкретними рекомендаціями по визначенню як окремих складових напружень так і зон або точок де саме слід виконувати ці перевірки. Проведені чисельні дослідження напруженого стану в балках різного типу (звичайних прямо- лінійних постійної висоти поперечного перері- зу, змінної висоти поперечного перерізу – дво- схилих і односхилих, гнутоклеєних) з клеєної деревини показали високу концентрацію всіх складових напруженого стану в приопорних зонах. Аналіз напружень в цих зонах та оцінка складного напруженого стану (СНС) за допо- могою розрахункових умов міцності дав змогу одержати конкретні рекомендації по пошуку небезпечного місця і як наслідок, враховувати небезпечні концентрації всіх складових напру- женого стану в конкретній зоні.
Опис
Ключові слова
клеєна деревина, напружено-деформований стан, опорні вузли, складний напружений стан, приопорна зона, laminated timber, stress-strain state, basic components, complex stress state, support zone, кафедра металевих та дерев’яних конструкцій
Бібліографічний опис
Михайловський Д. В. Напружений стан приопорних зон балок з клеєної деревини / Д. В. Михайловський // Будівельні конструкції. Теорія і практика : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. Д. Журавський. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 4.- С.49-52.- Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання