Ідеократична легітимація громадянської ідентичності

Ескіз

Дата

2016

Автори

Стеценко, Світлана Власівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Сучасний політичний порядок денний для України з необхідністю включає в себе питання ідентичностей. Громадянська ідентичність залишається парадною цінністю не мотивує поведінку суспільства. Цілісна ідентичність громадянина України, будучи інтегральним виявом національної самосвідомості, включає в себе ідентифікацію з політичними і соціальними цінностями і нормами, цивілізаційну ідентифікацію з її історико-культурними та етнічними складовими (сприйняття самих себе, інших народів, образу «внутрішнього» і «зовнішнього» ворогів).

Опис

Ключові слова

ідеократична легітимація, громадянська ідентичність, кафедра політичних наук

Бібліографічний опис

Стеценко С. В. Ідеократична легітимація громадянської ідентичності / С. В. Стеценко // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 1 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р.. - С. 210 - 212. - Бібліогр. : 3 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset