Автоматичний аналіз подібностей схем та діаграм в електронних текстових документах

Ескіз

Дата

2016

Автори

Лізунов, Петро Петрович
Білощицький, Андрій Олександрович
Чала, Лариса Ернестівна
Білощицька, Світлана Василівна
Кучанський, Олександр Юрійович
Удовенко, Сергій Григорович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Поширеним типом графічних об’єктів в наукових текстах, що тематично пов’язані з проблемою розробки та використання технологій обробки даних в складних системах різного функціонального призначення, є схеми перетворення інформації (насамперед схематичні відображення алгоритмів системи) та спеціалізовані діаграми. Для аналізу подібностей схем та діаграм, які містяться в текстових документах, доцільно використовувати не лише оцінювання характеристик графічних зображень, застосовуючи стандартні методи їх порівняння, а й брати до уваги особливості побудови схемних зображень. Тому для знаходження повних або неповних дублікатів таких графічних об’єктів пропонується підхід, що передбачає використання результатів аналізу їх топологічної структури.

Опис

Ключові слова

схеми та діаграми, сегментація, кодування, дублікат, графічні формати, кафедра основ інформатики, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики, кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Автоматичний аналіз подібностей схем та діаграм в електронних текстових документах / П. П. Лізунов, А. О. Білощицький, Л. Е. Чала [та ін.] // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 28. – С. 160-169. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced