Трипільська протоцивілізація та її місце в історії українського етносу

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Серед енеолітичних племен на території сучасної України провідне місце посідали племена трипільської культури. Західна смуга Лісостепу, що простягалася на заході від Волині й Поділля, на півдні — до Дністра, на сході — майже до Дніпра, стала тереном колонізації спільнот, що сформувалися в Північній та Центральній Європі. У середині V тис. до Н. X. на Закарпатті вони залишили культуру розписної кераміки, а на Волині та Поділлі — культуру лінійно-стрічкової кераміки, яка зародилася у Карпатському регіоні. Носії цих двох культур мали досить розвинені хліборобство і скотарство, що проявляється у широкому асортименті зернових (ячмінь, пшениця, просо, овес, жито) та в наявності великої і дрібної рогатої худоби та коней і свиней
Опис
Ключові слова
історія українського етносу, трипільська протоцивілізація, трипільска культура, кафедра політичних наук
Бібліографічний опис
Деревінський В. Ф. Трипільська протоцивілізація та її місце в історії українського етносу / В. Ф. Деревінський, І. Б. Пащенко // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2018. - Вип. 4, ч. 2 : Четверта міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 23 листопада 2018 р. - С. 309 - 313 - Бібліогр. : 12 назв.