Енергоефективні іновації у будівництві

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Енерго - і ресурсозбереження в будівельній галузі є прямим наслідком техногенного та антропогенного впливу на екологічну ситуацію в світі , а також потужним стимулом інновацій на будівельному ринку. У вітчизняній галузі будіндустрії є ряд проблем , які потребують вирішення для забезпечення розвитку енерго - та ресурсозберігаючих тенденцій.
Опис
Ключові слова
енергоефективність, ресурсозбереження, інновації, будівництво, технічне переоснащення, інвестиції, кафедра інформаційних технологій в архітектурі
Бібліографічний опис
Іванова Л. С. Енергоефективні іновації у будівництві / Л. С. Іванова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 52. - С. 302 - 306. - Бібліогр : 7 назв.
Зібрання