Вип. 52

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 21
 • Документ
  Енергоефективні іновації у будівництві
  (КНУБА, 2018) Іванова, Л. С.
  Енерго - і ресурсозбереження в будівельній галузі є прямим наслідком техногенного та антропогенного впливу на екологічну ситуацію в світі , а також потужним стимулом інновацій на будівельному ринку. У вітчизняній галузі будіндустрії є ряд проблем , які потребують вирішення для забезпечення розвитку енерго - та ресурсозберігаючих тенденцій.
 • Документ
  Фактори порушення екосистеми штучних водойм міста Києва
  (КНУБА, 2018) Юрковець, О. С.; Приймаченко, О. В.
  Розглянуто основні причини і передумови порушення екосистеми штучних водойм міста Києва. Визначено пріоритетні напрямки досліджень та заходів по запобіганню виникнення сукцесійних процесів.
 • Документ
  Гомогенні поля в міському середовищі
  (КНУБА, 2018) Тригуб, Р. М.
  На даний час в міському будівництві та архітектурі виявлене переважання темно-сірого кольору, прямих лінії та кутів, що негативно впливають на зорові процеси. Для покращення візуального стану місцевого середовища важливо використовувати багатство та розмаїття архітектурних форм, розвивати екологічну архітектуру.
 • Документ
  Адаптаційна модель «блакитно-зеленої» інфраструктури міста
  (КНУБА, 2018) Рубан, Л. І.
  Стаття присвячена розкриттю суті адаптаційних заходів методичного підходу щодо архітектурно-ландшафтної організації прибережних та водних територій: основ планувального методу природно-гідрологічного захисту територій, формування контактної зони [1, 2], розроблення адаптаційної моделі «блакитно-зеленої» інфраструктури міста з типологією її структурних елементів.
 • Документ
  Формоутворення архітектури будівель рекреаційних гірськолижних комплексів на прикладі світового досвіду
  (КНУБА, 2018) Васильковська, М. О.; Пекер, А. Й.
  В статті представлені головні фактори, які впливають на формоутворення архітектури рекреаційних гірськолижних комплексів та приклади їх доцільного взаємозв‘язку зі спорудами. Визначається склад, значення та роль комплексів. Загалом вся інфраструктура гірськолижного комплексу ділиться на такі основні групи: медичні пункти; готелі; пункти прокату; вулично-дорожня мережа; підйомники; траси; стоянки; магазини; інші допоміжні споруди.
 • Документ
  Погляд сьогодення на проблеми збереження та реставрацію пам’яток архітектури і містобудування
  (КНУБА, 2018) Муска, Б. В.-Б.
  У статті аналізуються проблеми охорони пам'яток архітектури та містобудування в Києві, вивчаються і пропонуються шляхи подальшого розвитку роботи з охорони пам'яток архітектури. Розвиток суспільства, нового покоління, нашої країни в цілому неможливі без збереження та вивчення спадщини минулого.
 • Документ
  Встановлення доцільності використання функціонально-територіального ресурсу кварталів міської забудови
  (КНУБА, 2018) Бакун, К. С.; Плешкановська, А. М.
  Розглянуті питання оцінки доцільності використання функціонально-територіального ресурсу кварталів міської забудови. Наведені методи визначення економічної та соціальної ефективності запропонованих проектних рішень.
 • Документ
  Організація інформаційних систем сучасних архітектурних об’єктів засобами кольорового кодування
  (КНУБА, 2018) Суліменко, Г. Г.; Літошенко, Г. В.; Брідня, Л. Ю.
  В статті розглянуті проблеми формування інформаційних систем сучасних будівель та споруд за допомогою прийомів кольорового кодування.
 • Документ
  Періодика розвитку індустріального житлового будівництва середньої поверховості в Україні
  (КНУБА, 2018) Кур’ят, П. П.
  Розглянуто питання хронологічної періодики розвитку житлового будівництва індустріального типу середньої поверховості. Проаналізовано розвиток типових секцій на прикладі серій, що випускалися в СРСР з 1950-х років і до типових серій та секцій для повторного використання в теперішній час на території України. Виявлено основні особливості кожного періоду.
 • Документ
  Перфоманс в художньому проектуванні
  (КНУБА, 2018) Праслова, В. О.
  Розглядається перфоманс як метод розвитку художнього проектування. Це не матеріальне мистецтво, що виникає в середовищі художників та архітекторів у вигляді протесту проти живопису. Проаналізована методика занурення в себе, яку розробила Марина Абрамович. Розглянуто етапи становлення методики на прикладах перфомансів цієї відомої художниці.
 • Документ
  Меми та точки сенсу як спосіб ідентифікації та координації дії людини в сучасному міському просторі
  (КНУБА, 2018) Головатюк, А. К.
  В статті розглядаються тимчасові архітектурні елементи публічних міських просторів різного призначення, а саме: точки сенсу, об'єкти- символи, меми; описано процес їх формування. Показаний підхід до організації тимчасових громадських площ за допомогою точок сенсу, їх використання для пожвавлення міского громадського простору, для сприяння пішохідному руху, розвитку ділової діяльності та акцентації уваги до вуличного життя в околицях. Як приклад, надано авторську конкурсну проектну пропозицію по створенню мемів для активізації парку в районі Гран-Сан-Блас, Мадрид, Іспанія.
 • Документ
  Реновація занедбаних промислових зон міста Чернівці для побудови мережі інноваційних центрів зайнятості
  (КНУБА, 2018) Герич, К. І.
  В статті описуються види промисловості, що розвинені в Чернівецькій області, висвітлюються проблеми функціонування занедбаних промислових зон міста Чернівці, означено можливості їх реновації, для побудови мережі інноваційних центрів зайнятості. Наведено статистичні дані щодо кількості промислових підприємств та центрів зайнятості у м. Чернівці, зайнятості населення у промисловості у 2000 - 2017 рр., кількості безробітних станом на І півріччя 2018 року. Визначено стан сучасних центрів зайнятості, описується модель створення та основні фактори, що впливають на проектування інноваційних центрів зайнятості.
 • Документ
  Розробка концепції адаптивного управління розвитком кластерів енергоефективності архітектурно- будівельної галузі
  (КНУБА, 2018) Плоский, В. О.; Микитась, М. В.; Кожедуб, С. А.; Теренчук, С. А.
  Основна ідея дослідження щодо вирішення інфраструктурних проблем енергозбереження полягає у формуванні кластерів енергоефективності архітектурно-будівельної галузі при умові впровадження ефективного механізму формування та реалізації адаптивного управління, що базується на науковообґрунтованих моделях прогнозування їх діяльності та моделі адаптивного управління. Запропонована концептуальна схема розробки механізмів адаптивного управління кластерами енергоефективності архітектурно-будівельної галузі та вказано які моделі і методи доцільно впроваджувати на різних етапах розробки таких механізмів.
 • Документ
  Досвід організації системи охорони здоров'я у Сполучених Штатах Америки та Франції із визначенням в них місця мережі дитячих лікувальних закладів
  (КНУБА, 2018) Булах, І. В.
  Розглянуто особливості організації системи охорони здоров'я та системи фінансування у таких провідних країнах світу, як Сполучені Штати Америки та Франції, проаналізовано організацію архітектурно-містобудівної мережі медичних об'єктів державного і приватного рівнів підпорядкування. Досліджено рівні надання медичної допомоги і їх частку у загальному забезпеченні медичним обслуговуванням населення. Проаналізована загальна кількість лікувально-профілактичних закладів в масштабах країн. Особлива увага приділена визначенню у американській та французькій системі охорони здоров'я місця мережі дитячих лікувальних об'єктів.
 • Документ
  Аналіз історико-культурної спадщини архітектури невеликих навчальних закладів Мексики кінця ХІХ – поч. ХХ сторіччя
  (КНУБА, 2018) Верес, М. К.; Олійник, О. П.
  У статті виконаний аналіз історико-культурної спадщини архітектури невеликих шкільних споруд Мексики кінця ХІХ – поч. ХХ сторіччя. Розглянуті загальні концепції стилів шкільних фасадів, планувальні особливості невеликих шкіл, виконаний просторовий аналіз шкільних просторів та виявлені їх планувальні особливості.
 • Документ
  Художньо-естетичне оформлення початкових навчальних закладів за принципами Вальдорфської системи освіти
  (КНУБА, 2018) Сачава, А. С.
  В статті проаналізовані засади декорування предметно- просторового середовища початкових навчальних закладів за принципами Вальдорфської системи освіти. Дослідження зосереджено на методі епохального декорування та його реалізації.
 • Документ
  Актуальні проблеми внутрішньоквартальних просторів в історичній забудові (на прикладі міста Чернівці)
  (КНУБА, 2018) Ватаманюк, Н. Ю.
  В статті проаналізовано та класифіковано основні проблеми внутрішньоквартальних територій центра міста Чернівці. Виділені головні аспекти, які впливають на організацію історичного середовища.
 • Документ
  Ахітектор-художник В. М. Покровський – Homo Universalis початку ХХ століття. Літопис. Частина І
  (КНУБА, 2018) Кондратьєва, О. В.
  Підвищена значущість індивідуального портрета – характерна риса будь-якої ренесансної епохи. Так і в жанрі культурного ренесансу початку ХХ століття на теренах України, «ренесансна людина» – homo universalis – стала основним героєм-творцем. Ґенезу творчості архітектора-художника В. М. Покровського докорінно осягнути можна лише відкриваючи його біографічні сторінки.
 • Документ
  Принцип концентрації громадських функцій у багаторівневих міських структурах
  (КНУБА, 2018) Колмаков, Є. О.
  В статті проаналізовано принцип концентрації громадських функцій у багаторівневих міських структурах з позицій комфортності для мешканців міста. Виявлено пряму залежність між ущільненням громадських функцій та ущільненням забудови на міських територіях, яка є ключовим фактором для створення сучасних багаторівневих громадських просторів. Розкрито їх сутність та основні типи, проаналізовано основні чинники та можливі варіанти формування. Запропоновано основні прийоми для реалізації принципу концентрації громадських функцій у багаторівневих міських структурах.
 • Документ
  Містобудівні методи ревіталізації прибережних територій річок
  (КНУБА, 2018) Дьомін, М. М.; Михайлик, О. О.
  Розглянуто сучасний стан річкових екосистем. Визначені методи збереження та ревіталізації прибережних територій річкових екосистем.