Системная модель механизмов конвергенции в управлении проектами

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Рассмотрена многоуровневая модель методологии управления проектами на основе генетического подхода. В рамках представленного «генома» методологий определены механизмы конвергенции и задачи оптимизации методологий.
Опис
Ключові слова
системные разработки методологий, геном методологий, конвергенция, управление портфелями, программами и проектами, кафедра управління проектами
Бібліографічний опис
Бушуев С. Д. Системная модель механизмов конвергенции в управлении проектами / С. Д. Бушуев, С. И. Неизвестный, Д. А. Харитонов // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2013. – № 13. – С. 12-18. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання