Про один алгоритм розрахунку вісесиметричних коливань круглої пластини

Ескіз недоступний
Дата
2007
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Пропонується алгоритм для розрахунку тонкої круглої пластини на динамічні впливи, в основу якого покладено методику динамічного розрахунку стержневих систем. Алгоритм базується на розрахунковій моделі, що є континуальною за жорсткісними властивостями та дискретною за інерційними.
Опис
Ключові слова
кругла пластина, динамічний розрахунок стержневих систем, алгоритм, вісесиметрична задача, кафедра опору матеріалів
Бібліографічний опис
Чибіряков В. К. Про один алгоритм розрахунку вісесиметричних коливань круглої пластини / В. К. Чибіряков, І. В. Жупаненко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2007. – Вип. 81. – С. 43 – 50. – Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання