Вища математика. Модуль 4. Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних. Елементи теорії поля. Диференціальні рівняння : методичні вказівки до виконання короткочасних контрольних робіт

Ескіз

Дата

2023

Автори

Баліна, Олена Іванівна
Безклубенко, Ірина Сергіївна
Буценко, Юрій Павлович
Серпінська, Ольга Ігорівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять зміст, вказівки до виконання завдань з розв’язку диференціальних рівнянь, варіанти індивідуальних завдань. Наведено спеціально підібрані задачі та вправи з розв’язку та застосування диференціальних рівнянь. Призначено для студентів ОПП 1-го рівня вищої освіти (бакалавр) спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія», 125 «Кібербезпека» та 126 «Інформаційні системи і технології».

Опис

В авторській редакції.

Ключові слова

математика вища, числення диференціальне, числення інтегральне, теорія поля, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики

Бібліографічний опис

Вища математика. Модуль 4. Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних. Елементи теорії поля. Диференціальні рівняння : метод. вказ. до виконання короткочасних конрольних робіт : для студ. ОПП 1-го рівня вищ. освіти (бакалавр) спец. 122 "Комп'ютерні науки", 123 "Комп'ютерна інженерія", 125 "Кібербезпека", 126 "Інформ. системи і технології" / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : О. І. Баліна, І. С. Безклубенко, Ю. П. Буценко, О. І. Серпінська. - Київ : КНУБА, 2023. - 74 с.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset