Оптимізація чисельності екіпажу судна на базисі симуляційної моделі в аспектах управління проектами

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто проблемні аспекти управління проектами. Дослідження присвячено питанням оптимізації екіпажу судна (команди проекту) на базисі методу імітаційного моделювання. В рамках запропонованого підходу розроблено модель формування екіпажу судна ‒ проектної команди, що дає змогу визначити її склад, найбільш придатний і стійкий (збалансований) для управління конкретним проектом з точки зору його компетентності, взаємодоповнюваності членів екіпажу на судні (синергізму) та його психологічних особливостей. Цифрове моделювання не можна розглядати як спробу копіювати за допомогою обчислювальної машини щохвилинну і добову зміну реальної ситуації, що виникає при груповій взаємодії. Розроблено модель оптимізації чисельності суднового екіпажу на базисі імітаційного моделювання поведінки системи «людина ‒ машина ‒ організація» в процесі реалізації проектів.
Опис
Ключові слова
екіпаж судна, імітаційне моделювання, управління ресурсами проектів, методологія управління проектами
Бібліографічний опис
Мальцев А. С. Оптимізація чисельності екіпажу судна на базисі симуляційної моделі в аспектах управління проектами / А. С. Мальцев, С. О. Крамський // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 40. – С. 60 - 68. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання