Оптимізація чисельності екіпажу судна на базисі симуляційної моделі в аспектах управління проектами

Ескіз

Дата

2019

Автори

Мальцев, Анатолій Сидорович
Крамський, Сергiй Олександрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто проблемні аспекти управління проектами. Дослідження присвячено питанням оптимізації екіпажу судна (команди проекту) на базисі методу імітаційного моделювання. В рамках запропонованого підходу розроблено модель формування екіпажу судна ‒ проектної команди, що дає змогу визначити її склад, найбільш придатний і стійкий (збалансований) для управління конкретним проектом з точки зору його компетентності, взаємодоповнюваності членів екіпажу на судні (синергізму) та його психологічних особливостей. Цифрове моделювання не можна розглядати як спробу копіювати за допомогою обчислювальної машини щохвилинну і добову зміну реальної ситуації, що виникає при груповій взаємодії. Розроблено модель оптимізації чисельності суднового екіпажу на базисі імітаційного моделювання поведінки системи «людина ‒ машина ‒ організація» в процесі реалізації проектів.

Опис

Ключові слова

екіпаж судна, імітаційне моделювання, управління ресурсами проектів, методологія управління проектами

Бібліографічний опис

Мальцев А. С. Оптимізація чисельності екіпажу судна на базисі симуляційної моделі в аспектах управління проектами / А. С. Мальцев, С. О. Крамський // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 40. – С. 60 - 68. - Бібліогр. : 14 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset