Migrant crisis in Europe: problematic issues

Ескіз

Дата

2015

Автори

Mykhalko, Mariia

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Карт-Бланш

Анотація

Події навколо «кризи мігрантів», яку нині переживає Європейський Союз, важливі для України не лише з огляду на пріоритет європейського вектору її зовнішньої політики, а й тому, що, по-перше, Україна зіткнулась зі схожою проблемою біженців з зони АТО та іншими міграційними процесами, які є однією зі складових регіональної політики, по-друге, емігрантська криза» вже в найближчій перспективі вплине на ставлення СС до механізмів урегулювання на Сході України, по- третє, криза демонструє механізми взаємодії регіонів СС в процесі розв’язання гострих спільних проблем. Події навколо «кризи мігрантів», яку нині переживає Європейський Союз, важливі для України не лише з огляду на пріоритет європейського вектору її зовнішньої політики, а й тому, що, по-перше, Україна зіткнулась зі схожою проблемою біженців з зони АТО та іншими міграційними процесами, які є однією зі складових регіональної політики, по-друге, емігрантська криза» вже в найближчій перспективі вплине на ставлення СС до механізмів урегулювання на Сході України, по- третє, криза демонструє механізми взаємодії регіонів СС в процесі розв’язання гострих спільних проблем.

Опис

Ключові слова

migrant crisis, continent of immigration

Бібліографічний опис

Mykhalko Mariia Migrant crisis in Europe: problematic issues / M. Mykhalko // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 244-251. - Бібліогр. : 22 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset