Інтеграція оптимізаційних методів формування портфелів проектів

Ескіз

Дата

2016

Автори

Молоканова, Валентина Михайлівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В роботі розглянуто питання вдосконалення інструментів формування портфелів проектів розвитку підприємств, що мають відповідати реалізації стратегічних цілей компанії. Визначено проблему інтеграції методів управління портфелями проектів, що пов'язані з відсутністю чітко визначеного процесу, який розглядає динамічний характер середовища і постійно адаптує портфель до зміни стратегічних цілей діяльності підприємства в періоди нестабільності. Показано необхідність інтеграції матеріальних і нематеріальних критеріїв відбору інноваційних проектів різного ступеня розроблення. Виділено методи формування портфеля проектів на основі цілочислового програмування і запропоновано кілька сценаріїв формування портфеля проектів з метою надання можливості особам, які приймають рішення, вибрати найкращий варіант портфеля проектів, що відповідає їх очікуванням.

Опис

Ключові слова

управління портфелем проектів, формування портфеля, цілочислове програмування, прийняття рішень

Бібліографічний опис

Молоканова В. М. Інтеграція оптимізаційних методів формування портфелів проектів / В. М. Молоканова // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 28. – С. 109-115. - Бібліогр. : 18 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced