Виникнення та розвиток архітектури енергоефективних висотних офісних будівель

Ескіз недоступний
Дата
2011
Автори
Тимошенко О. К.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті аналізується розвиток архітектури висотних офісних будівель . Розглянуто вплив застосування генераторів енергії та економічних конструктивних систем на формування їх архітектурного рішення . Наведені приклади будівель та проектів з використанням енергоефективних технологій .
Опис
Ключові слова
кафедра основ архітектури та архітектурного проектування, висотні офісні будівлі, енергоефективність, ресурсозбереження, архітектурне рішення, высотные офисные здания, энергоэффективность, ресурсосбережение, архитектурное решение, high-rise office buildings, the savings of resources, power efficiency, the architectural decision
Бібліографічний опис
Тимошенко О. К. Виникнення та розвиток архітектури енергоефективних висотних офісних будівель / О. К. Тимошенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 26. - С. 388 - 393. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання