Дослідження будинку на вул. Паризької Комуни, 15 (1906) в м. Полтава

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Івашко, Ю. В.
Ніколаєнко, В. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті описується об’єкт доби модерну в місті Полтава, а саме будинок по вул. Паризької Комуни, наведена історія про першого власника та будівництво будинку, проаналізовано його архітектурні риси.
Опис
Ключові слова
кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, модерн, Полтава, архітектурні риси, історія, архитектурные черты, история, Poltava, architectural features, history
Бібліографічний опис
Івашко Ю. В. Дослідження будинку на вул. Паризької Комуни, 15 (1906) в м. Полтава / Ю. В. Івашко, В. В. Ніколаєнко // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 8-9. - С. 390-394. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання