Особливості формування забудови Києва в кінці XIX - на початку ХХ ст. : причини та тенденції

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглядаються тенденції формування забудови Києва в кінці ХІХ – на початку ХХ ст., що склалися під впливом специфіки соціальноекономічного стану, існуючого в той час в державі; на прикладах забудови міста доведено, що об’ємно-просторова організація головних вулиць створена на основі нівелювання ролі і функціонального призначення окремої громадської споруди.
Опис
Ключові слова
кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, кафедра інформаційних технологій в архітектурі, Київ, забудова, еклектика, функція, громадська споруда
Бібліографічний опис
Бачинська Л. Г. Особливості формування забудови Києва в кінці XIX - на початку ХХ ст. : причини та тенденції / Л. Г. Бачинська, О. В. Бачинська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 47. - С. 21 - 26. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання