Вип. 47

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 33
 • Документ
  Перспективи використання соціальних мереж в архітектурі
  (КНУБА, 2017) Яненко, О. І.
  Розглянуто світовий досвід застосуваннясоціальних мереж як інструмент для визначення кращих проектних рішень. Наведено приклади застосування на практиці.
 • Документ
  Принципи включення образно-пластичних форм в простір інтер'єру
  (КНУБА, 2017) Мастрова, А. А.; Хавкун, Г. М.
  Проведений структурний аналіз образно-пластичної форми як засобу формування інтер’єру; виявлені принципи розміщення образнопластичних форм в просторі інтер’єру.
 • Документ
  Основные пути повышения энергоэффективности жилых здланий и возможность дальнейшего развития применения инновационных энергосберегающих технологий в строительстве
  (КНУБА, 2017) Пекер, А. Й.; Иванченко, А. С.
  Розглянуто питання екологічної оцінки та вибору систем енергозбереження при проектуванні житлових і цивільних будівель.
 • Документ
  Функціональне призначення та використання ратуші як історично складеного типу громадської будівлі
  (КНУБА, 2017) Обрізків, А. В.
  У статті висвітлені результати досліджень функціонального зонування міських ратуш, що є регіональною особливістю Західної України. Зокрема розглянуті приклади ратуш з різних областей (Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької, Закарпатської та Тернопільської) та визначені основні функції, які були сформовані з моменту проектування та набуті у ході історичного розвитку.
 • Документ
  Основні аспекти викладання спецкурсу "Сучасні проблеми та тенденції розвитку архітектури об'єктів цивільного будівництва" для 5 курсу
  (КНУБА, 2017) Кравченко, І. Л.
  В статті визначені основні аспекти викладання спецкурсу «Сучасні проблеми та тенденції розвитку архітектури об’єктів цивільного будівництва» для студентів 5 курсу, що навчаються за спеціальністю 18.00.02 „Архітектура будівель і споруд”. Обґрунтовані мета, основні завдання, структура та методика.
 • Документ
  Моделювання криволінійних поверхонь об'єктів дизайну та управління їх формою
  (КНУБА, 2017) Ботвіновська, С. І.
  В роботі проаналізовано можливість управління формою дискретно представлених поверхонь об’єктів дизайну, за рахунок зовнішнього формоутворюючого навантаження на вузли дискретної сітки, яка формується за допомогою статико-геометричного методу (СГМ). Наведено приклади моделювання дискретного геометричного каркасу криволінійної поверхні плафону світильника.
 • Документ
  Пролегомен перспектив формування територіальних громад як групових форм розселення
  (КНУБА, 2017) Яценко, В. О.
  В статті розглянуто процес містобудівної діяльності в сфері формування поняття «групова система розселення» та трансформування його на сучасні умови адміністративної реформи та організації територіальних громад як групових форм розселення локального рівня.
 • Документ
  Динаміка проектування і будівництва багатоквартирного житла у поетапно-аналоговому відображенні та матрично-інцидентному оцінюванні пріоритетності взаємовпливовостей
  (КНУБА, 2017) Книш, В. І.; Буравченко, С. Г.
  В статті розглянута динаміка процесів створення багатоквартирного житла (БЖ) на 4-х основних його стадіях: допроектній – в аналогу маятникового руху; в проектній – лінійно-пульсуючого типу; проходження експертизи – хвилеподібної кривої; будівельної, що об'єднана в останній етап, з розробкою робочої документації та авторським наглядом – поступово-сходового цілеспрямування. Поряд з цим, наведено результати матрично-інцидентного оцінювання кожного з етапів зокрема, та 4-х фазового процесу в цілому, а також визначені пріоритети взаємовпливовості кожної стадії створення БЖ.
 • Документ
  Передумови реорганізації мережі дитячих лікувальних закладів України
  (КНУБА, 2017) Булах, І. В.
  В статті розглянуто основні передумови щодо проведення реорганізаційних дій в галузі дитячих медичних закладів. Основним поштовхом до активізації наукового дослідження з цього питання слугує розпочата в Україні реформа медицини, а також очевидна зношеність та застарілість архітектурна-містобудівна організація мережі медичних закладів призначених для лікування молодшої верстви населення. Стаття розкриває широке коло питань та факторів, які підносять актуальність проведення змін в містобудівній та архітектурно-планувальній організації дитячих лікарень України до край важливого рівня. Це проблемне коло містить законодавчі, економічні, політичні, соціальні, еволюційні, технічні, медичні та архітектурно-містобудівні аспекти щодо проведення реанімаційних змін в мережі дитячих лікувальних закладів України.
 • Документ
  Особливості планувальних вирішень садибних ділянок у Львові другої половини XIX - початку 30-тих років ХХ ст.
  (КНУБА, 2017) Якубовський, І. В.; Якубовський, В. Б.
  Проаналізовані основні напрямки планувальних вирішень садибних ділянок у Львові з кінця дев'ятнадцятого століття до тридцятих років двадцятого століття. Запропоновано класифікацію міського садибного житла за рядом критеріїв.
 • Документ
  Метод оціночно-балансуючих сигнатур у прийнятті містобудівних програм сталого розвитку
  (КНУБА, 2017) Устінова, І. І.
  Викладено результати дослідження фундаментальних засад сталого розвитку еколого-містобудівних систем та основні засади методу оціночно-балансуючих сигнатур.
 • Документ
  Синтез кадастру та моніторингу в містобудуванні
  (КНУБА, 2017) Смілка, В. А.
  У статті наведено структурний аналіз понять «містобудівний кадастр» та «містобудівний моніторинг», описано залежність функціонування систем містобудівного кадастру та моніторингу, умови створення міської інформаційно-аналітичної системи, її завдання та функції.
 • Документ
  Тенденції фактичного забезпечення зеленими насадженнями мешканців міста Києва
  (КНУБА, 2017) Коваленко, М. Г.
  Проведено аналіз забезпеченості міста зеленими насадженнями за адміністративними районами. Здійснено порівняння забезпеченості міста Києва із європейськими містами.
 • Документ
  Фінансова децентралізація та розвиток території
  (КНУБА, 2017) Денисенко, Н. О.
  Розглянуто актуальні питання особливостей та проблем проведення фінансової децентралізації в Україні, пошуку ефективних механізмів управління розвитком території. Проаналізовано специфіку фінансової децентралізації в зарубіжних країнах і можливість впровадження деяких механізмів та інструментів в українську практику територіального управління.
 • Документ
  Роль зелених насаджень в організації комфортного міського середовища
  (КНУБА, 2017) Войко, Н. Ю.; Добровольская, О. Ю.
  В статті розглянуті основні функції та значення зелених насаджень в містобудуванні. Порушені питання поліпшення мікроклімату та санітарногігієнічних умов в місті, покращення психофізичного стану людей, збагачення архітектурного вигляду міської забудови завдяки використання зелених насаджень, освітлені питання їх застосування в інженерному благоустрої міст.
 • Документ
  Комплексний підхід в проектуванні світлового середовища міста
  (КНУБА, 2017) Войко, Н. Ю.
  В статті визначені чинники, які впливають на якість світлового середовища міста та наданий аналіз сучасного стану цієї галузі; розглянуті основні терміни що стосуються зовнішнього освітлення в історичному контексті та основні напрямки сучасного розвитку галузі в країнах західної Європи та в Україні. Складність формування комплексного світлового середовища за рахунок використання різних видів освітлення вимагає визначення критеріїв якості світлового середовища та факторів, що впливають на побудову ієрархії взаємодії видів освітлення за завданням художньої гармонізації міського простору.
 • Документ
  Особливості транспортних територій центральної зони міст
  (КНУБА, 2017) Васильєва, Г. Ю.; Дубова, С. В.
  Розглянуті особливості транспортних територій центральної зони міст та вплив планувальної схеми вулично-дорожньої мережі на розподіл транспортних потоків у місті.
 • Документ
  Алегорично-символічні означення архітектурно-пейзажних композицій парку "Олександрія" (м. Біла Церква, Україна)
  (КНУБА, 2017) Косаревська, Р. О.
  У статті розглянуто алегорично-символічні означення архітектурно-пейзажних композицій на прикладі парку «Олександрія», створеного наприкінці XVIII - початку ХІХ ст. - пам’ятки культурної спадщини національного значення та пам’ятки садово-паркового мистецтва природо-заповідного фонду України.
 • Документ
  Символічна політика та її роль у підготовці архітектора
  (КНУБА, 2017) Перегуда, Є. В.; Івашко, Ю. В.
  Символічна політика є підгалуззю науки, яка розвивається на рівні міждисциплінарної взаємодії. Її вивчення спрямоване на формування знань щодо взаємодії архітектури та суспільства. Поширення її візуальних засобів пов’язане з більшою їх ефективністю порівняно з дискурсом. Символічна політика є знаряддям й держави, й громадянського суспільства. Тому в умовах суспільної кризи загострюються суперечності між архітектурою та образотворчим мистецтвом.
 • Документ
  Архітектура перших радянських аеропортів
  (КНУБА, 2017) Семикіна, О. В.
  В статті розглянуті проблеми формування та розвитку перших радянських аеропортів, які було збудовано до Другої світової війни.