Форма як психологічний чинник, що впливає на сприйняття архітектурного об'єкта

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Шило, Н. М.
Мельник, О. Р.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Сприйняття архітектурного об’єкту - багатопланова проблема, що включає соціально-історичні, естетичні, психофізичні та інші аспекти. Всі вони основані на об’єктивних та суб’єктивних якостях архітектури, що візуально сприймаються,як матеріальна реальність. Дослідження одного з цих аспектів, - психофізичного,- є основним напрямом цієї статті.
Опис
Ключові слова
кафедра теорії архітектури, архітектурний простір, психологія простору, форма, психологічний вплив
Бібліографічний опис
Шило Н. М. Форма як психологічний чинник, що впливає на сприйняття архітектурного об'єкта / Н. М. Шило, О. Р. Мельник // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М.М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 50. - С. 115 - 118. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання