Підзаконні нормативно-правові акти будівельної галузі Союзу РСР – завершальний етап першої п’ятирічки (1931 – 1932 рр.)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Макарчук, Володимир Степанович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Історики держави і права сучасної України в багатьох випадках ігнорують досвід державно-правового будівництва доби Союзу РСР, посилаючись на нібито не актуальність вказаної проблематики в сучасних умовах. Дійсно, командно-адміністративна система 1917–1991 рр. та її нормативно-правова база не мають жодного історичного шансу на своє клонування, а відтак її «здобутки» сприймаються виключно у парадигмі: Негативний результат – також результат.
Опис
Ключові слова
нормативно-правові акти, п’ятирічка, будівельна галузь Союзу РСР, тоталітарна держава
Бібліографічний опис
Макарчук В. С. Підзаконні нормативно-правові акти будівельної галузі Союзу РСР – завершальний етап першої п’ятирічки (1931 – 1932 рр.) / В. С. Макарчук // Будівельне право : проблеми теорії і практики: зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2018. – Друга наук. практ. конф., Київ, 6 грудня 2018 р. - С. 57 - 65. - Бібліогр. : 20 назв.