Нечіткий підхід у формуванні портфеля розвитку організації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Молоканова, Валентина Михайлівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Зростання невизначеності в сучасному світі робить неможливим застосування точних математичних методів в задачах формування ціннісно-орієнтованого портфеля проектів. Нечіткі маловивчені фактори, пов'язані з людською поведінкою зазвичай не враховуються в жорсткій постановці управлінських завдань. Однак саме ці фактори часто є причиною невдач в управлінні портфелями проектів, де потрібна інтеграція зусиль всіх зацікавлених сторін. Розглянуто можливості використання теорії нечітких множин для управління стратегічним портфелем організації. Запропоновано нечіткий підхід до оцінки цінностей проектів та формування портфеля на основі оцінювання нечітких величин. Визначено, що застосування систем нечіткого виводу забезпечує більшу гнучкість розв’язання задач управління портфелями проектів в умовах невизначеності.
Опис
Ключові слова
ціннісно-орієнтований підхід, оцінка компонентів, теорія нечітких множин, формування портфеля проектів
Бібліографічний опис
Молоканова В. М. Нечіткий підхід у формуванні портфеля розвитку організації / В. М. Молоканова // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 27. – С. 61-67. - Бібліогр. : 20 назв.
Зібрання