Особливості налагодження механізму державного нагляду і контролю за законністю рішень об’єднаних територіальних громад в Україні.

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Метою нашого дослідження став аналіз особливостей механізму державного нагляду і контролю за законністю рішень об’єднаних територіальних громад в Україні. В процесі дослідження ми не лише звернулись до вже існуючого законодавчого врегулювання цього питання, доробку українських науковців з дослідження цієї теми, а також охарактеризували сучасний процес написання законопроекту, ціллю якого є визначення системи контролю та нагляду за сформованими територіальними громадами.
Опис
Ключові слова
об'єднана територіальна громада, державний нагляд, державний контроль
Бібліографічний опис
Манчуленко Г. Д. Особливості налагодження механізму державного нагляду і контролю за законністю рішень об’єднаних територіальних громад в Україні / Г. Д. Манчуленко // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2018. - Вип. 4, ч. 1 : Четверта міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 23 листопада 2018 р. - С. 263 - 268. - Бібліогр. : 12 назв.