Розбудова залізничної мережі на півдні Російської Імперії у другій половині XIX ст. як чинник економічного розвитку регіону

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Карт-Бланш
Анотація
Залізничний транспорт нашої держави на сьогоднішній день є основним видом шляхів сполучення. Він має багату історію та видатні науково-технічні традиції. Друга половина XIX ст. була періодом зародження залізничної мережі та становлення загальних принципів її роботи, які є актуальними до сьогодення. З’ясування закономірностей розвитку залізниці в означений період сприяє виробленню більш глибокого і всебічного уявлення про сучасний стан розвитку української мережі шляхів сполучення.
Опис
Ключові слова
залізнична мережа, економіка Південного регіону
Бібліографічний опис
Грицюта О. О. Розбудова залізничної мережі на півдні Російської Імперії у другій половині XIX ст. як чинник економічного розвитку регіону : Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. / О. О. Грицюта // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. - С. 309 - 313. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання