Моделювання розвитку надзвичайної ситуації на арсеналах, базах, складах зберігання боєприпасів

Ескіз

Дата

2019

Автори

Убайдуллаєв, Юсуфжон Нуруллайович
Гаврилюк, Альберт Олексійович
Полтораченко, Наталія Іванівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Проведено аналіз сучасного стану арсеналів, баз, складів зберігання боєприпасів Збройних Сил України та досліджено етапи розвитку надзвичайної ситуації на них. Удосконалено модель для відтворення конкретних характеристик розвитку надзвичайної ситуації на спеціальному об’єкті для наочного управління цією ситуацією та вивчення її властивостей. На підставі формального опису розроблено структурні (параметричну та математичну) аналітичні моделі процесу розвитку надзвичайної ситуації на спеціальному об’єкті. Показано, що дієвим заходом боротьби з пожежею буде оперативне виявлення та ліквідація первинних вогнищ до початку теплових детонацій боєприпасів, після яких відбуваються каскадні поширення джерел загоряння, гасіння яких ускладнюється дією вторинних факторів ураження.

Опис

Ключові слова

об'єкт для зберігання, захист, боєприпаси, аналіз, аналітична модель, пожежа, вибух, надзвичайна ситуація, ефективність заходів, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики

Бібліографічний опис

Убайдуллаєв Ю. Н. Моделювання розвитку надзвичайної ситуації на арсеналах, базах, складах зберігання боєприпасів / Ю. Н. Убайдуллаєв, А. О. Гаврилюк, Н. І. Полтораченко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 37. – С. 60-65. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced