Сучасні світові напрями розвитку атріумної архітектури громадського призначення

Ескіз

Дата

2019

Автори

Сніжко, М. С.
Шило, Наталія Миколаївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті розглянуто сучасні напрями розвитку атріумної архітектури на прикладі світового та вітчизняного досвіду; виділено екологічну складову атріумного простору в структурі будівель; визначено функціональні характеристики атріуму в будівлях різного призначення. The article discusses the modern directions of the development of atrium architecture on the example of world experience; the ecological component of the atrium space in the structure of buildings was allocated; the functional characteristics of the atrium in buildings for various purposes are determined.

Опис

Ключові слова

кафедра теорії архітектури, greening, atrium architecture, typology extension, functional purpose, екологізація, атріумна архітектура, розширення типології, функціональне призначення

Бібліографічний опис

Сніжко М. С. Сучасні світові напрями розвитку атріумної архітектури громадського призначення / М. С. Сніжко, Н. М. Шило / Архітектурний вісник КНУБА : наук.-виробн. зб. // Київ. нац. ун-т буд-ва і арх-ри ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 17-18. - С. 654 - 659. - Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset