Науково-дослідна складова у комплексній підготовці архітекторів

Ескіз

Дата

2019

Автори

Бачинська, Л. Г.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Проблема, котрій присвячена стаття, обумовлена специфікою навчання студентів-архітекторів у вищому навчальному закладі, яка міститься в отриманні знань, умінь та навичок у професійно-проектному та творчому напрямках. Головне спрямування професійної діяльності фахівця – це архітектурне проектування, яке акумулює здатність до творчості, а також знання фундаментальних та інженерно-технічних наук, що потребують логіки мислення. Потреби логічної побудови архітектурного об’єкта відрізняють архітектурну діяльність від інших видів зображувального мистецтва і проявляються у точності дій, уявлень про закономірність і зв'язок окремих процесів між собою і багатьох інших якостях. Визначена актуальність проблеми сполучення як навчання архітектурно-проектній справі, так і науковій діяльності, що міститься у поєднанні архітектурно-творчих завдань з логікою створення побудови архітектурно-містобудівного об’єкту за певними етапами. Отже, професійно-проектний і творчий напрямки діяльності архітектора базуються на проведенні наукових досліджень. На сьогодні в зв’язку із ущільненням часу і прискоренням темпів життя, відбувається ускладнення соціальних і особистністних потреб сучасної людини, різноманіття видів її діяльності та форм і напрямків освіти, а також змінення її мислення, її оцінки сьогодення, стану соціуму і простору, в якому вона перебуває. Тому формування здатності до наукового аналізу фахівцівархітекторів з врахуванням сучасних соціальних потреб є конче необхідним. Для з’ясування особливостей навчального процесу архітекторів запропонований метод порівняльного аналізу архітектурно-творчої діяльності з науково-дослідною. Розібрані етапи виконання архітектурного проекту, які є спільними за послідовністю та змістом з науково-дослідними роботами. В статті також розглянуті різноманітні форми наукової праці студентів у навчальний і позанавчальний час і запропоновано будувати комплексну програму паралельного творчо-наукового навчання за обширними темами.

Опис

Ключові слова

кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, наукові пошуки під час навчання студентів-архітекторів, архітектурне проектування, теоретичні дисципліни, етапи та форми наукових досліджень, scientific researches during studying of students-architects, architectural designing, theoretical disciplines, stages and forms of scientific researches, научные исследования во время обучения студентовархитекторов, архитектурное проектирования, теоретические дисциплины, этапы и формы научных исследований

Бібліографічний опис

Бачинська Л. Г. Науково-дослідна складова у комплексній підготовці архітекторів / Л. Г. Бачинська // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 70. - С. 67-81. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset