Компліментарні нейронні мережі в управлінні портфелями проектів зменшення втрат в електричних мережах

Ескіз

Дата

2019

Автори

Ачкасов, Ігор Анатолійович
Бушуєва, Вікторія Борисівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто модель компліментарних нейронних мереж управління портфелями проектів зменшення витрат електроенергії у електричних мережах в умовах невизначеності (спостережності, неверифікованої інформації та недосконалості методів оцінки технологічних втрат). Визначено принципи та методи формування портфеля проектів зменшення втрат в електричних мережах. Визначено властивості нейронних мереж щодо паралельності опрацювання інформації, самоорганізації, навчання, узагальнення тощо. Наведено загальну модель нейронної мережі, її елементи та техніки навчання. Введено поняття компліментарної нейронної мережі та класів компліментарності. Визначено поняття архітектура компліментарних нейронних мереж. В межах компліментарних мереж введено алгебру з носієм, який визначається елементами штучної нейронної мережі та сигнатури, яка формує класи операцій компліментарності нейронних мереж щодо портфельного управління проблемами зменшення втрат у електричних мережах.

Опис

Ключові слова

компліментарні нейронні мережі, концептуальна модель, портфель проектів, втрати електроенергії, кафедра управління проектами

Бібліографічний опис

Ачкасов І. А. Компліментарні нейронні мережі в управленні портфелем проектів зменшення втрат у електричних мережах / І. А. Ачкасов, В. Б. Бушуєва // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 39. – С. 6 - 10. - Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset