Визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень в хрестоподібних зразках при їх одновісному та двовісному розтязі

Ескіз

Дата

2009

Автори

Шкриль, О. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянута методика обчислення коефіцієнтів інтенсивності напружень прямим методом і методом піддатливості в дискретних моделях МСЕ. Побудовані графіки Ктарировки для хрестоподібних зразків з отвором та без отвору, при їх одновісному та двовісному розтязі

Опис

Ключові слова

кафедра будівельної механіки, тріщиностійкість, хрестоподібні зразки, напружено-деформований стан ( НДС ), коефіцієнт інтенсивності напружень ( КІН )

Бібліографічний опис

Шкриль О. О. Визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень в хрестоподібних зразках при їх одновісному та двовісному розтязі / О. О. Шкриль // Опір матеріалів і теорія споруд : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 83. - С. 156 - 164. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced