Адміністративно-територіальне реформування як центральна ідея концепції «нового регіоналізму»

Ескіз

Дата

2015

Автори

Наумкіна, Світлана Михайлівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Карт-Бланш

Анотація

У 80-ті роки минулого століття в Європі почалася нова хвиля адміністративно- територіального реформування, яка отримує назву «новий регіоналізм» та спрямовується на зміну структури територіальної політики. Традиційно регіони виконували функції політико-адміністративної опори держави, були інструментом реалізації політики центральних органів виконавчої влади, отримуючи взамін захист та субсидії зі сторони центру. Новий регіоналізм змінює функції регіонів, перетворюючи їх в самостійних учасників міжнародних відносин.

Опис

Ключові слова

територіальне реформування, новий регіоналізм, регіональна ідентичність

Бібліографічний опис

Наумкіна С. М. Адміністративно-територіальне реформування як центральна ідея концепції «нового регіоналізму» / С. М. Наумкіна // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 97-102. - Бібліогр. : 7 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset