Комплексна система організації перевезень на основі інтервальних графіків транспортування

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто загальний підхід до організації перевезень з висвітленням основних складових даного процесу. Запропоновано математичні моделі для розв'язання задач побудови ІГТ. Запропоновано розгляд комплексного управління та висвітлено основні етапи формування замовлень на транспортування з використанням інформаційних технологій управління проектами.
Опис
Ключові слова
перевезення, графік транспортування, модель, метод, система, інтервальний графік, комплексний підхід, управління проектами, класифікація, схема транспортування
Бібліографічний опис
Бабіч В. І. Комплексна система організації перевезень на основі інтервальних графіків транспортування / В. І. Бабіч, Ю. А. Білик // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2010. – № 1. – С. 21-27. - Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання