Завдання вектора переваги критеріїв при виборі варіанта проекту інженерної мережі

Ескіз

Дата

2017

Автори

Безклубенко, Ірина Сергіївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто задачу вибору проекту інженерної мережі,що розвивається. Побудовано математичну модель інженерної мережі, яка ще на стадії проектування дозволяє врахувати можливість розширення або реконструкції системи у випадку приєднання нових споживачів цільового продукту. Вона являє собою двокритеріальну задачу блочного програмування із сепарабельними критеріальними функціями. У пропонованій математичній моделі перший критерій відображає потребу мінімізації фінансових витрат на будівництво і експлуатацію мережі,з метою забезпечення поставлених в час проектування потреб в цільовому продукті. Другий критерій відображає потребу мінімізації фінансових витрат на перспективний розвиток системи в майбутньому від досягнутого рівня, за умови, що вектор напрямку розвитку системи відомий до початку проектування інженерної мережі. Запропоновано вектор переваги критеріїв, який дозволяє врахувати нерівноцінність обох вартісних критеріїв у побудованій математичній моделі і дає можливість порівнювати критерії різного порядку. Введено лінійне перетворення критеріїв, яке дозволяє їх нормалізувати. Запропонований вектор переваги критеріїв, разом з лінійним перетворенням критеріїв, дає можливість двокритеріальну оптимізаційну задачу вибору проекту інженерної мережі, що розвивається, замінити однокритеріальною задачею математичного програмування, не змінюючи множини розв’язків задачі.

Опис

Ключові слова

інженерна мережа, двокритеріальна оптимізація, вектор переваги критеріїв, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики

Бібліографічний опис

Безклубенко І. С. Завдання вектора переваги критеріїв при виборі варіанта проекту інженерної мережі / І. С. Безклубенко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 30. – С. 132-135. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced