Білгород-Дністровська фортеця – унікальна пам’ятка оборонної архітектури ХІІІ-ХV ст. на Півдні України

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Економічна думка
Анотація
Аккерманська фортеця – одна з наймогутніших та найцікавіших фортець Півдня України, яка знаходиться на території сучасного міста Білгорода- Дністровського. ЇЇ прекрасно збережені мури, що височіють над Дністровським лиманом, і нині вражають своєю величчю та неприступністю...
Опис
Ключові слова
Білгород-Дністровська фортеця, пам'ятка оборонної архітектури
Бібліографічний опис
Ромашук Р. Ю. Білгород-Дністровська фортеця – унікальна пам’ятка оборонної архітектури ХІІІ-ХV ст. на Півдні України / Р. Ю. Ромашук // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. ІІ, ч. 2 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 270-272. - Бібліогр. : 1 назва.