Німеччина - країна визначних пам'яток

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Васильчук, Володимир Миколайович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
У XXI ст. туризм став невід’ємною складовою життя суспільства, однією з найвисокоприбутковіших і динамічно прогресуючих галузей економіки. Туризм має яскраво виражену орієнтацію на використання природних і культурно-історичних ресурсів. Останнім часом все більший вплив на розвиток туризму спричиняють історико-культурні фактори, зокрема наявність та особливості формування історико-культурних рекреаційних ресурсів. Якщо природні рекреаційні ресурси більше слугують основою для розвитку лікувально-оздоровчої рекреації, то історико - культурні рекреаційні ресурси використовують переважно для організації різних видів пізнавального туризму. Проте це не означає, що історико-культурні ресурси не впливають позитивно на стан здоров’я людей, адже вони мають велике значення, зокрема для психологічного оздоровлення. Ці рекреаційні ресурси оптимізують рекреаційну діяльність у цілому й виконують важливі виховні функції (патріотичні, національного виховання, екологічні та ін.).
Опис
Ключові слова
туризм, ресурси рекреаційні, ресурси історико-культурні
Бібліографічний опис
Васильчук В. М. Німеччина - країна визначних пам'яток / В. М. Васильчук // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 3 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. 3, ч. 2 : Третя міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. - С. 267 - 270. - Бібліогр. : 5 назв.