Синтез динамического корректора датчика температуры

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Предложена методика синтеза динамического корректора тепловой инерционности датчика температуры. Динамический корректор позволяет частично компенсировать тепловую инерционность датчика и улучшить быстродействие измерительного канала.
Опис
Ключові слова
датчик температуры, динамическая коррекция, обработка сигналов, цифровые фильтры, оптимизация, кафедра автоматизації технологічних процесов
Бібліографічний опис
Иносов С. В. Синтез динамического корректора датчика температуры / С. В. Иносов, Т. Г. Соболевская, К. В. Сидун // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2011. – № 7. – С. 132 - 134. - Бібліогр. : 2 назви.
Зібрання