Моделювання життєвого циклу об’єктів будівництва

Ескіз

Дата

2018

Автори

Ярощук, Інна Володимирівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В розвитку економіки сфера будівництва є однією з провідних та найважливіших видів діяльності в Україні. Це пов’язано з тим, що будівельна галузь створює велику кількість робочих місць і використовує продукцію всіх галузей господарства

Опис

Ключові слова

кафедра політичних наук, будівельна діяльність, інформаційне моделювання будівель – ІМБ, проектна документація, інновації будівельних підприємств, нормативно-правові акти

Бібліографічний опис

Ярощук І. В. Моделювання життєвого циклу об’єктів будівництва / І. В. Ярощук // Будівельне право : проблеми теорії і практики: зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол.: П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2018. – Друга наук. практ. конф., Київ, 6 грудня 2018 р. - С. 255 - 260. - Бібліогр. : 11 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset