Секторальна децентралізація як фактор формування спроможності територіальних громад

Ескіз

Дата

2017

Автори

Павлюк, Алла Петрівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Невід'ємною складовою реформи територіальної організації влади, поряд із формуванням об'єднаних територіальних громад та фінансовою децентралізацією, є секторальна децентралізація, результатом якої має стати чіткий розподіл повноважень і ресурсів між рівнями та органами управління щодо забезпечення всього комплексу соціальних та адміністративних послуг населенню та забезпечення сталого соціально-економічного розвитку територій.

Опис

Ключові слова

секторальна децентралізація, територіальна громада, спроможність територіальних громад

Бібліографічний опис

Павлюк А. П. Секторальна децентралізація як фактор формування спроможності територіальних громад / А. П. Павлюк // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. ІІI, ч. 1 : Третя міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. - С. 216-221. - Бібліогр. : 2 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset