Міжнаціональна та міжкультурна взаємодія: маніфестація етнічності

Ескіз

Дата

2016

Автори

Онищук, Віталій Михайлович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

В умовах соціально-економічної та політичної нестабільності, кризових явищ у різних сферах суспільного життя, зовнішньої агресії, процеси консолідації українського суспільства, збереження національних традицій та національного відродження приходить досить складно, супроводжується суперечностями, труднощами, що породжує певні проблеми соціально- політичного і міжетнічного характеру. Для вирішення проблем міжнаціональної взаємодії, національного відродження України слід спиратися на соціологічний аналіз соціально-етнічних тенденцій, що впливають на стабільність, напругу, та цілісність в суспільстві.

Опис

Ключові слова

маніфестація етнічності, культура міжнаціональних відносин, міжетнічна дистанція

Бібліографічний опис

Онищук В. М. Міжнаціональна та міжкультурна взаємодія: маніфестація етнічності / В. М. Онищук // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 1 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 161 - 164. - Бібліогр. : 3 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset