Розвиток місцевого самоврядування в Україні як основа децентралізації влади

Ескіз

Дата

2015

Автори

Новакова, Олена Вікторівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Карт-Бланш

Анотація

Існує глибинний сутнісний зв’язок між формуванням сучасної демократичної влади та розвитком самоврядування територіальних громад. Саме він забезпечує результативність місцевої політики, сприяє через вирішення питань місцевого значення виконання таких загальнодержавних завдань як реалізація принципу народовладдя, створення умов для забезпечення життєвих інтересів населення, соціального захисту, стабілізації політичної системи, підготовки кадрів для органів влади.

Опис

Ключові слова

розвиток місцевого самоврядування, децентралізація влади

Бібліографічний опис

Новакова О. В. Розвиток місцевого самоврядування в Україні як основа децентралізації влади / О. В. Новакова // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 103 - 106. - Бібліогр. : 3 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced