Дослідження методики трансформування геодезичних, топографо-картографічних та кадастрових матеріалів у систему координат УСК-2000

Ескіз

Дата

2017

Автори

Кучер, О. В.
Куриляк, І. С.
Старовєров, В. С.
Кошелюк, Н. К.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто основні вимоги до трансформування координат, методи трансформування координат та фактори, які впливають на якість трансформування. Детально досліджено трансформування координат за методом скінченних елементів, а саме створення трансформаційного поля у вигляді TINмоделі та GRID-моделі. Визначено властивості цих моделей та встановлено їх відповідність основним вимогам створення трансформаційного поля. Як приклад наведено алгоритм створення трансформаційного поля м. Одеса для переходу від координат, визначених в місцевій системі координат, утвореної від СК-42, до системи координат УСК-2000.

Опис

Ключові слова

система координат, трансформування, трансформаційне поле, кафедра інженерної геодезії

Бібліографічний опис

Дослідження методики трансформування геодезичних, топографо-картографічних та кадастрових матеріалів у систему координат УСК-2000 / О. В. Кучер, І. С. Куриляк, В. С. Старовєров, Н. К. Кошелюк // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. С. Войтенко. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 64. - С. 28-44. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset