Особливості регіональної політики у галузі будівництва пенітенціарних комплексів

Ескіз

Дата

2016

Автори

Третяк, Юлія Вікторівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Проблеми пенітенціарної діяльності, що включають питання як державного управління системою і соціалізації засуджених, так і оновлення матеріально-технічної й проектно-будівельної галузі, тісно пов‘язані із пошуком ефективних засобів удосконалення виправного середовища як одного з напрямків досягнення позитивних змін у державі. Можна констатувати, що в Україні, незважаючи на зроблені перші кроки з реорганізації й розбудови пенітенціарної системи, досі не створені умови для повноцінного проведення індивідуальної роботи із засудженими, яка повинна стати провідним комплексним напрямком соціальної і виправної політики держави. Підвищення рівня соціальності, тобто здібності людини адаптуватися до вимог суспільства, засобами соціально-педагогічного і психологічного супроводу виступає головною метою виправлення засудженого під час відбуття покарання.

Опис

Ключові слова

регіональна політика, галузь будівництва пенітенціарних комплексів, будівництво пенітенціарних комплексів, пенітенціарні комплекси, кафедра рисунку і живопису

Бібліографічний опис

Третяк Ю. В. Особливості регіональної політики у галузі будівництва пенітенціарних комплексів / Ю. В. Третяк // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. ІІ, ч. 2 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 32-35. - Бібліогр. : 4 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced