Ресурсозберігаюча технологія електропровідних бетонів

Анотація
Запропоновано методику, яка дозволяє досягти суттєвої економії електропровідного компоненту, необхідного для отримання матеріалу з заданими електричними властивостями, за рахунок точного призначення кількості електропровідної добавки в залежності від тиску пресування.
Опис
Ключові слова
електропровідний компонент, матеріал, задані електричні властивості, кафедра фізики
Бібліографічний опис
Ресурсозберігаюча технологія електропровідних бетонів / Г. Ю. Краснянський, В. І. Клапченко, І. О. Азанурян, Ю. І. Григораш // Екологія. Ресурси. Енергія : Міжнародна науково-практична конференція, Київ, 25-26 листопада 2020 р. /Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Люблінська політехніка ; керівн. конф. : Куліков П. М. (голова) [та ін.]. – Київ : LP : КНУБА, 2020. - С. 13. - Секція «Екосистеми та водні ресурси. Інженерія. Технології» .