Діаграма потоків ексергії вологого повітря для систем кондиціонування повітря

Ескіз недоступний
Дата
2015
Автори
Задоянний, О. В.
Євдокименко, Ю.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Показана можливість візуальної та чисельної оцінки зміни ексергетичних потенціалів в потоці складових ексергії вологого повітря в системах кондиціонування повітря за допомогою діаграми потоків ексергії. Наведено діаграму потоків складових ексергії вологого повітря в прямотоковій системі кондиціонування повітря фармацевтичного виробництва. Подано результати розрахунку ексергетичних потенціалів потоків термічної, вологісної та механічної складових ексергії.
Опис
Ключові слова
діаграма потоків ексергії, вологе повітря, системи кондиціонування повітря (СКП), фармацевтичне виробництво, термічна, вологісна та механічна складові ексергії вологого повітря, оцінка деструкції та втрат ексергії, корисна та витратна частини ексергії, кафедра теплогазопостачання та вентиляції
Бібліографічний опис
Задоянний О. В. Діаграма потоків ексергії вологого повітря для систем кондиціонування повітря / О. В. Задоянний , Ю. Євдокименко// Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. Е.С. Малкін. – Київ, 2015. - Вип. 18. - С. 3 – 15. – Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання