Фактори, що впливають на формування наркологічних реабілітаційних центрів

Ескіз

Дата

2017

Автори

Поцелуєва, Н. В.
Куцевич, В. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті висвітлено фактори, які впливають на формування сучасних наркологічних реабілітаційних центрів. Проведена систематизація та наводиться характеристика кожного з них.

Опис

Ключові слова

наркологічні реабілітаційні центри, фактори, соціальноекономічний, природно-кліматичний, містобудівні, інженерно-технічні, функціонально-планувальні, технологічні, архітектурно-естетичні, конструктивні, наркологические реабилитационные центры, факторы, социально-экономический, природно-климатический, градостроительные, инженерно-технические, функционально-планировочные, технологические, архитектурно-эстетические, конструктивне, Drug Rehabilitation Centers, factors, socio-economic, climatic, town-planning, engineering and technical, functional-planning, technological, architectural and aesthetic, constructive

Бібліографічний опис

Поцелуєва Н. В. Фактори, що впливають на формування наркологічних реабілітаційних центрів / Н. В. Поцелуєва, В. В. Куцевич // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 13. – С. 448-452. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced