Дослідження нагрівання сталевої балки з гофрованою стінкою в умовах пожежі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Автори
Лавріненко, Людмила Іванівна
Некора, Валерія
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В розвиток досліджень складених балок з хвилястими стінками виконано дослі-дження поведінки таких балок за дії підвищених температур в умовах пожежі.Розгляда-ються нормативні вимоги до проектування гофрованих балок з урахуванням умов норм проектування. Розрахунок вогнестійкості, що вимагається нормами проектуванні Єврокод 3,стосується, насамперед, балок з плоскими стін- ками. В той час, як дослідження механічноїповедінки балок з хвилястими стінками відносно широкі, конкретні методики стосовно механічної поведінки цих балок за умов високих температур недостатні.Наводиться аналіз деяких натурних досліджень, які підтверджують розбіжність експериментальних результатів та тих, що отримані за нормами проектування балок з плоскимистінками.В роботі проведено аналіз параметрів нагріву сталевих балок з гофрованими стінками з урахуванням їх конструктивних особливостейта виконано порівняння з аналогічними параметрами балки з плоскою стінкою.Відмічається необхідність проведення досліджень з використанням нестаціонарного диференціального рівняння теплопровідності для удосконалення математичної моделі.Робота виконана з метою визначення зако- номірностей зміни параметрів нагріву сталевихбалок з гофрованою стінкою в умовах пожежі як наукового підґрунтя для розрахункової оцінки їх вогнестійкості.
Опис
Ключові слова
кафедра металевих і дерев'яних конструкцій, вогнестійкість, сталева балка, гофрована стінка, параметри нагріву, fire resistance, steel beam, corrugated wеb, heating parameters
Бібліографічний опис
Лавріненко Л. І. Дослідження нагрівання сталевої балки з гофрованою стінкою в умовах пожежі / Л. І. Лавріненко, В. Некора // Будівельні конструкції. Теорія і практика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. Д. Журавський. – Київ : КНУБА, 2020. – Вип. 6. – С. 12 – 21. – Бібліогр. : 21 назвa.
Зібрання