Розробка процедури керування ризиками небезпек та можливостей при виконанні робіт на висоті у будівельній галузі

Ескіз

Дата

2020-12-01

Автори

Гунченко, Оксана Миколаївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ПДАБА

Анотація

З прийняттям у 2018 році міжнародного стандарту ISO 45001, який планується ввести в законодавче поле України з 2021 року, все більшої актуальності набувають питання впровадження процедури керування ризиками небезпек для життя, здоров’я та працездатності персоналу під час виконання професійних обов’язків або дій в інтересах підприємства. Будь-яке виробниче середовище, в якому реалізована система, складові якої – це людина та технологічне обладнання, генерує небезпеки, які мають імовірність реалізуватись в інцидент, небезпечну подію чи аварію з певними миттєвими та/або віддаленими наслідками. Обґрунтовано постає питання, пов’язане зі зменшенням міри небезпеки, − ризику, що характеризує певну виробничу діяльність. Мета статті – аналіз методології керування ризиками та можливостями у сфері охорони здоров’я і безпеки праці й створення відповідної документованої процедури відповідно до сучасного міжнародного та державного законодавства. Висновок. Запропоновано методологію оцінювання ризиків небезпек та можливостей, яка базується на матричному методі та сформована на основі базового методу для оцінювання ризиків «краватка метелик». Ця процедура має бути задокументована та доповнена реєстрами ризиків, які можуть бути розроблені за видами небезпек на основі класифікації шкідливих та небезпечних чинників виробничого процесу. Обов’язкова вимога для впровадження такої методики – її сприйняття та фіксація на рівні вищої ланки керівництва організації й лідерство вищої ланки керівництва в цьому напрямку. Також оцінювання ризиків та розроблення дієвих упереджувальних заходів з охорони здоров’я та безпеки праці неможливі без залучення персоналу організації на рівні відповідного структурного підрозділу та його участі у постійному моніторингу змін у системі «людина − виробниче обладнання − виробниче середовище» й підвищення його компетенцій щодо ідентифікації небезпек та методів оцінювання ризику.

Опис

Ключові слова

безпека життя і здоров’я працівників, ризики небезпек, ризики можливостей, матриця ризиків, роботи на висоті, будівельна галузь, кафедра охорони праці та навколишнього середовища

Бібліографічний опис

Гунченко О. М. Розробка процедури керування ризиками небезпек та можливостей при виконанні робіт на висоті у будівельній галузі / О. М. Гунченко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : наук.-техн. зб. / Придніпровська державна академія будівництва та архітектури ; гол. ред. М. В. Савицький. - Дніпро, 2020. - №6 (271-272). - С 76 - 86. - Бібліогр. : 9 назв. DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.241120.76.701.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset