Фізико-хімічний аналіз природної питної води різних джерел водопостачання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Кравченко, М. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Юстон
Анотація
Проведено аналіз якісного і кількісного складу води природних джерел водопостачання, а саме деяких річок, ряду колодязів та свердловин різних регіонів України. Проведено порівняння отриманих результатів з нормативними значеннями, наведеними у ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Проаналізовано результати фізико-хімічного аналізу з виявленням компонентів, що відповідають нормативним значенням, та тих, що перевищують ГДК
Опис
Ключові слова
кафедра охорони праці та навколишнього середовища, питна вода, природна вода, джерела водопостачання, якісний склад, кількісний склад
Бібліографічний опис
Кравченко М. В. Фізико-хімічний аналіз природної питної води різних джерел водопостачання / М. В. Кравченко // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору ; гол. ред. О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. – Київ : Юстон, 2015. – Вип.19. – С. 52-60. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання