Проблема радонового ризику в екології

Ескіз

Дата

2013

Автори

Жук, Л. В.
Васійчук, В. О.
Гончарук, В. Є.
Качан, С. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ІТГІП

Анотація

У статті проаналізовано роль природного радіоактивного газу радону в сумарній дозі опромінення населення. Вказано шляхи розповсюдження радону в природі. Розглянуто ситуації, що зумовлюють накопичення радону в небезпечних концентраціях, та наведено шляхи зниження радонової небезпеки.

Опис

Ключові слова

радіація, радон, ризик, протирадонові заходи

Бібліографічний опис

Проблема радонового ризику в екології / Л. В. Жук, В. О. Васійчук, В. Є. Гончарук, С. І. Качан // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / МОН України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; НАН України; Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук – Київ : ІТГІП , 2013. – Вип. 12 . – С. 43 - 50. – Бібліогр.: 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset