Проблема радонового ризику в екології

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ІТГІП
Анотація
У статті проаналізовано роль природного радіоактивного газу радону в сумарній дозі опромінення населення. Вказано шляхи розповсюдження радону в природі. Розглянуто ситуації, що зумовлюють накопичення радону в небезпечних концентраціях, та наведено шляхи зниження радонової небезпеки.
Опис
Ключові слова
радіація, радон, ризик, протирадонові заходи
Бібліографічний опис
Проблема радонового ризику в екології / Л. В. Жук, В. О. Васійчук, В. Є. Гончарук, С. І. Качан // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / МОН України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; НАН України; Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук – Київ : ІТГІП , 2013. – Вип. 12 . – С. 43 - 50. – Бібліогр.: 9 назв.
Зібрання