Time management in the organization process personal work of the manager

Ескіз

Дата

2022

Автори

Kostyuchenko, Y.
Krasulin, S.
Levchuk, O.
Kubanov, R.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Ліра-К

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра економіки та менедждменту ВСП "ІІНО КНУБА", manager, organization process

Бібліографічний опис

Time management in the organization process personal work of the manager / Y. Kostyuchenko, S. Krasulin, O. Levchuk, R. Kubanov // Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві : IV Міжнародна науково-практична конференція : програма та тези доповідей, Київ, 7 – 8 червня 2022 / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; ред. О. Ю. Бєлєнкова. – Київ : Ліра-К, 2022. - С. 318 – 319. – Бібліогр. : 3 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced