Гнучкий механізм формування сталого землекористування для територіального розвитку використання земель

Ескіз

Дата

2023

Автори

Кацарський, Юрій
Куліков, Олександр
Макієнко, Вадим
Кубанов, Руслан

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

На сучасному етапі розвитку в Україні продовжується процес децентралізації та територіальної реорганізації на засадах сталого розвитку територій. Реалізація такої концепції має на меті кардинальну зміну фундаментальних принципів управління суспільним розвитком та є передумовою для вирішення різного роду проблем. Стратегія й тактика подальших інституціональних перетворень у сфері сільськогосподарського землеволодіння і землекористування, повинна полягати в поступовому переході до такого типу організації землекористування, який би забезпечував створення умов для раціонального й ефективного використання регіонального земельного потенціалу, економічну і соціальну стабільність сільськогосподарського виробництва. Зокрема, перехід до сталого землекористування передбачає формування нових відтворювальних відносин, орієнтованих на задоволення еколого-ресурсних потреб суспільства. В результаті закономірно виникає необхідність побудови відповідної підсистеми національної економіки – сталого (збалансованого) землекористування. Мета дослідження

Опис

Ключові слова

кафедра економіки, менеджменту та управління територіями, землекористування, використання земель, територіальний розвиток, розвиток територій

Бібліографічний опис

Гнучкий механізм формування сталого землекористування для територіального розвитку використання земель / Ю. Кацарський, О. Куліков, В. Макієнко, Р. Кубанов // Структурні, просторові, технічні та організаційно-економічні чинники інноваційного розвитку будівельної галузі України в сучасних умовах : матеріали науково-практичної конференції (30-31 травня 2023р, м. Київ) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2023. - С. 76 – 78. – Бібліогр. : 6 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset